White Structure

För att minska risken för smittspridning av Covid19 genomför vi en rad åtgärder.

Det är också viktigt att du som deltagare anpassar ditt beteende.

Viktig info

 

 

JUST NU ÄR ALLA VÅRA KURSER ONLINE. VI RÄKNAR MED ATT ÖPPNA UPP VERKSAMHETEN IGEN SÅ SNART REKOMMENDATIONERNA LÄTTAT!

För att minska risken för smittspridning vidtar vi följande åtgärder:

 

 • Vi har små grupper så att du kan hålla avstånd till andra deltagare

 • Vi har möblerat om loungen så att du enklare kan hålla avstånd

 • Vi tillhandahåller gott om handsprit och tvål i lokalen

 • Vi städar ofta ytor som många tar på såsom handtag och dörrar

 • Vi gör en riskanalys inför varje grupp

 • Vi tillåter inte rotation vid pardans

 • Vi har stängt lekrummet

 • Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

 • Vi gör markeringar i golvet så att du som deltagare enklare kan hålla avstånd

 • In och ut- passering anpassas så inga grupper interagerar med varandra

 • Vi erbjuder onlinedeltagande på de flesta kurser 

Våra ledare minskar risken för smittspridning genom att:

 • De är extra noga med handhygien

 • De håller avstånd till deltagare

 • De aldrig har kurser vid förkylningssymtom

 • De påminner och informerar om vad du behöver göra i relation till Covid19

För dig som deltagare är det viktigt att tänka på:

 • Byt om möjligt om innan du kommer till oss

 • ​Ta gärna på inneskorna precis utanför lokalen om det inte är regn eller snö (annars tar du med skorna in i danssalen och byter om där)

 • Håll avstånd till andra deltagare och ledare

 • Dela aldrig vattenflaska eller handduk med en annan deltagare

 • Håll extra god handhygien! Tvätta/sprita händer innan du kommer

 • Sprita också händerna innan du går in på Happy (handsprit finns vid ytterdörren)

 • Delta aldrig vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Om du varit sjuk måste du varit frisk i minst två dygn innan du deltar på kurs

 • Delta inte i kurser om du tillhör riskgrupp

 • Undvik att ta i ansiktet (ögon/öron/näsa/mun)

 • Ta med jacka och eventuell väska in i danslokalen. Undvik att använda kapprummet då det lätt blir trångt där. 

För dig som förälder är det viktigt att tänka på:

 

För barn är det extra svårt att hålla avstånd. Vi hjälper barnen i den mån vi kan att få dem att hålla avstånd genom att prata och markera tydligt i golvet. Vi har heller inga kontaktlekar under kurserna. Som förälder vill vi att du:

 • Se till att barnet är ombytt innan ni kommer

 • Tvätta dina barns händer innan ni kommer

 • Sprita barnets händer innan ni går in (handsprit finns vid ytterdörren)

 • Ta gärna på inneskorna precis utanför lokalen om det inte är regn eller snö (annars tar barnet med dom in i danssalen och tar på skorna där)

 • Undvik att stanna till längre än nödvändigt i hallen

 • Prata med barnen om vikten av att hålla avstånd

 • Lämna större barn som kan gå in själva utanför lokalen

 • Endast är en medföljande vuxen när ni lämnar och hämtar barnen

 • Barnet får gärna ta med jacka och eventuell väska in i danslokalen. Undvik att använda kapprummet då det lätt blir trångt där. 

 • Om barnet varit sjukt måste hen varit frisk i minst två dygn innan hen deltar på kurs

 • Barn får aldrig delta vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Prata med barnen om att inte dela vattenflaska med någon annat barn

 

Tack för att du hjälper till att skapa en så säker miljö som möjligt!
 

©2018 by Kalmar Happy Dance Club. Proudly created with Wix.com