HAPPY DANCE

Värme, gemenskap och glädje

MER OM OSS

Kalmar HAPPY DanceClub startades 2018 av Erika och Daniel Lundby Åkerblom. Vi delar ett stort dansintresse och vill ständigt lära oss mer! Då vi båda arbetar som pedagoger och även har erfarenhet av att driva såväl förening som företag föll det sig naturligt att starta upp en egen verksamhet. Idag arbetar vi på fritiden med företaget och tillsammans strävar vi efter att skapa fler tillfällen för människor att få dansa och glädjas tillsammans!

För oss är respekt och omtanke två viktiga hörnstenar i verksamheten. Alla är alltid välkomna till oss, oavsett sexuell läggning, kön, etnicitet och funktionshinder. Och självklart får alla som vill lära sig att både föra och följa, oavsett könstillhörighet!

 

På kurserna pratar vi inte i termer av ”kvinnor och män” utan i termer av ”följare och förare” för att uppmuntra att fler vågar byta roll, samt för att respektera dem som redan dansar i en annan roll än de vanligtvis gör.

 

Vi önskar att de olika danserna ska få växa och även befrukta varandra. När vi har event och socialdanser är man givetvis välkommen att dansa vilken dans som helst som man tycker passar till musiken!

 

HAPPY DanceClub ska vara ett tryggt rum där man kan njuta av den dansglädje som uppstår när vi har roligt till musiken tillsammans. Här uppmuntrar vi varandra och skapar en positiv gemenskap tillsammans! Vi vill också utveckla dansevenemang som kan skapa mer sammanhållning bland människor från olika bakgrunder och kulturer.

Du är välkommen till HAPPY oavsett om du aldrig tagit en danssteg innan eller om du är tävlingsdansare. Vi lär av varandra och vi vill ha högt i tak på våra kurser! Oftast finns det en stor samlad kompetens inte bara hos ledarna utan även hos deltagarna på en kurs. Vi vill uppmuntra till att deltagarna ska våga kommentera, ge idéer, visa det dom kan och glädjas hos oss!

Vi tar mycket allvarligt på alla former av nedlåtande kommentarer, rasistiska utlåtanden och olika former av trakasserier. Vi är tydliga på våra kurser kring vad vi förväntar oss av deltagarna – ett vänligt klimat där vi uppmuntrar och respekterar varandra.

 

Vi är på Happy för att lära oss och växa tillsammans, inte för att tävla mot varandra. Alla ska känna sig välkomna och vi som är ledare för Happy har ansvar för att hjälpa nya personer in i dansen och gemenskapen.  

Under flikarna kan du läsa mer om medlemskap, vart du hittar oss och vilka vi samarbetar med! 

Vi ser framemot att dansa med dig!

Erika och Daniel

©2018 by Kalmar Happy Dance Club. Proudly created with Wix.com