Happy Dance i skolan!

Vi kommer till er!

Dans är hälsofrämjande för barn på en rad sätt! Dans kan stärka gruppgemenskap, öka barns koncentrationsförmåga och lust till lärande, samt stärka sociala färdigheter och kommunikation.

När vi dansar produceras också endorfiner som ger känslor av välbefinnande och glädje. I pardans får barn träna på att ha positiv fysisk kontakt, att känna in varandra när dom dansar och att uppmärksamma varandras behov och gränser. 

Dans kan också användas för att överbrygga kulturella skillnader och språkliga barriärer. Dans har också visat sig stärka barns psykiska hälsa. 

Vi på Happy erbjuder Er skola allt från enstaka lektioner till mer omfattande projekt.

 

Vi kan i samråd med pedagogen lägga upp återkommande dansundervisning med dialog om särskilda teman som är aktuella i er verksamhet Det kan exempelvis handla om demokratifrågor, livsvillkor, utsatthet, självkänsla, grupptryck och mycket mer. Tillsammans med er utgår vi från läroplanen för att skapa dans och dialog!

Vi erbjuder Bugg, Fox och West Coast Swing! Olika danser kan användas på olika sätt i era skolprojekt. Dessutom erbjuder vi den forskningsbaserade insatsen Dans för Hälsa. 

West Coast Swing är en amerikansk dans som dansas till modern pop etc vilket passar utmärkt att i teman kring medias och populärkulturens påverkan på våra liv och ungas självbild, konsumtionsmönster etc. Det finns många fler möjligheter! 

Hör av er till oss så skräddarsyr vi ett paket som passar just era elever!

Vi kan givetvis också göra projekt för personalgruppen! Dans är en utmärkt teambuildingaktivitet som ger en rejäl dos glädje och energi!

Dans | Kalmar | Skolor

Fyll i din info

©2018 by Kalmar Happy Dance Club. Proudly created with Wix.com